Kvalitet vode

 

Pljevlja, 20.01.2016.godine 

KVALITET VODE U 2015-toj GODINI

DOO “Vodovod“ Pljevlja se u toku 2015.godine bavilo tekućim pitanjima kontrole kvaliteta vode naročito zbog činjenice da je u periodu od 05.12.2014.godine do  25.05.2015.godine došlo do zamućenja vode kako sa Akumulacije „Otilovići“ tako i sa svih drugih izvorišta što je izazvalo velike probleme kako za DOO “Vodovod“ Pljevlja tako i za potrošače koji su u navedenom periodu vodu imali samo za tehničku upotrebu. Zbog ovog problema Društvo je pristupilo izdradi dokumenta: „Plan mjera na poboljšanju sistema kontrole kvaliteta vode“ koji se od dana donošenja aktivno primjenjuje u svim radnim jedinicama preduzeća. Plan mjera se odnosi na povećanje kontrole vode na izvorištima i sistemu. Analize uzoraka vode  u internoj labaratoriji rade se dva puta dnevno uključujući i vikende (dežurna služba) tj. fizičko hemijske analize vode  i određivanje prisustva rezidualnog hlora u mreži. Od 25.05.2015.godine kada su izvršene periodične analize koje radi Institut za javno zdravlje Podgorica voda je u kontinuitetu ispravna. Kontrola kvaliteta vode se vrši svakodnevno u internoj laboratoriji PPV “Pliješ“ a sedmično se rade uzorci koje radi Zavod za javno zdravlje Užice i od 25.05.2015.godine do danas voda je   ispravna. Dana 11.11.2015.godine Institut za javno zdravlje Podgorica je izvršio periodično uzorkovanje i  analize su pokazale ispravnost u cjelokupnom sistemu u skladu sa zakonskim normama. Prema dostavljenim  rezultatima analiza vode, 29.12.2015.god. od strane Zdravstveno sanitarne inspekcije  konstatovano je da je voda sa sva tri vodoizvorišta (Odžak, Jugoštica, Breznica (7 tačaka) higijenski ispravna, o čemu je javnost obavještena  putem sredstava javnog informisanja. Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj  i vode  19.01.2016.god izdalo saopštenje da je voda sa svih izvorišta u kontinuitetu ispravna.

Naredba za primjenu plana mjera na poboljšanju sistema kontrole i kvaliteta vode

Plan mjera na poboljšanju sistema kontrole kvaliteta vode