O nama

Grad Pljevlja ima oko 22.000 stanovnika, od oko 40.000 koliko ima opština. Gradsko tkivo se prostire na obalama rijeka Breznice i Ćehotine, a prigradska naselja su pretežno na brdima koja sa svih strana okružuju grad. Do sredine XX vijeka se stanovništvo snabdijevalo vodom iz nekoliko gradskih česmi, do kojih je cjevovodima dovedena voda Breznice. Česme su urađene još u vrijeme turske vladavine u Pljevljima. Austrougarska vojska je 1885.godine kaptirala izvor Jugoštica i dovela ga do vojnog logora na mjestu današnje kasarne. Taj cjevovod je i danas u funkciji. Sedamdesetih godina XX vijeka je počelo intenzivno investiranje u distribucioni sistem i objekte vodovoda, a najznačajnija investicija je bila izgradnja postrojenja za precišćavanje vode Pliješ i dovod vode iz Odžaka. JP Vodovod Pljevlja održava vodovod u Pljevljima od 19 . godine. U sušnom periodu se gradu plasira oko 140 l/sec, u kišnom djelu godine oko 200 l/sec. Ukupna dužina cjevovoda iznosi 73.904 m. Rezervoarskog prostora ima ukupno 4.000 m3.