Izvj. i obavještenja

10.08.2017. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST DOO “VODOVOD“ PLJEVLJA

Povodom saopštenja Opštinskog odbora SNP Pljevlja objavljenog 08.8.2017. godine u lokalnim medijima sa očiglednim ciljem uznemiravanja javnosti, na način što se u istom prezentuju netačne činjenice,  obavještavamo građane Opštine Pljevlja, da je po odluci Upravnog suda Crne Gore DOO “Vodovod“ Pljevlja donio novu Odluku o utvrđivanju cijene vode i odvođenja otpadnih voda, na način što je prethodno izvršeno usaglašavanje Statuta DOO “Vodovod“ Pljevlja sa Statutom opštine Pljevlja, kojim je članom 57 i 60 inače predviđeno da Predsjednik opštine Pljevlja daje saglasnost na cijene komunalnih usluga.

I u prethodna dva slučaja, i to 21.12.2012. godine je tadašnji Predsjednik opštine dr. Miloje Pupović aktom br.02-031-1243/1, dao saglasnost na povećanje cijene vode kao i dr. Filip Vuković koji je aktom br.02-031-182/1 od 29.3.2011. godine takođe to učinio.

Usaglašavanje Statuta DOO “Vodovod“ Pljevlja je izvršeno na način što je Odbor direktora DOO“Vodovod“Pljevlja na sjednici održanoj 13.12.2016. godine, na predlog Izvršnog direktora, donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Vodovod“ Pljevlja tako što je Statut Društva usaglašen sa Statutom opštine Pljevlja . Izbrisan je član 18 stav 3 a dodat član 18 A koji glasi: “Predsjednik opštine Pljevlja daje saglasnost na cjenovnik koji utvrđuje Odbor direktora Društva“.

Skupština opštine Pljevlja je odlukom broj 030 -144/2016-1 od 30.12.2016. godine dala saglasnost na predložene izmjene i dopune Statuta Društva.

Odbor direktora je na sjednici održanoj 09.8.2017. godine, postupajući po nalogu Upravnog suda Crne Gore  donio novu Odluku o utvrđivanju cijene vode i odvođenja otpadnih voda broj 01 -3798 na koju u skladu sa članom 18A Statuta Društva saglasnost daje Predsjednik opštine Pljevlja.

Jasno je da ova politička struktura dezinformisanjem  zbunjivanjem javnosti pokušava da prikupi jeftine političke poene, ali DOO “Vodovod“ Pljevlja nije adresa za političke duele, a naročito ne sa političkim subjektima čije je postojanje vrlo upitno.

Takođe,  sa pravom se pitamo otkuda legitimitet ovoj organizaciji da uopšte djeluje u javnosti imajući u vidu da je opšte poznato da je mandat opštinske organizacije odavno istekao, kao i predsjedniku iste. Zbog ove činjenice ne želimo da više polemišemo sa organizacijama čije je postojanje sporno kako iz ugla politike tako i iz ugla prava. Navedeno političko saopštenje očito ima za cilj da skrene pažnju sa požara koji gore u njihovoj organizaciji, po sistemu „selo gori a baba se češlja“.

Da se neprofesionalnim političkim saopštenjima građani Pljevalja ne bi doveli u pravnu zabludu, napominjemo da  presuda nema retroaktivno pravno dejstvo što znači da donošenjem nove Odluke DOO “Vodovod“ Pljevlja  nastavlja kontinuitet istih cijena koje su već utvrđene rješenjem Predsjednika opštine Pljevlja .

DOO „Vodovod“ Pljevlja ostaje posvećeno ostvarivanju javnog interesa koji se ogleda kroz uredno snadbijevanje pitkom vodom građana opštine Pljevlja, čak i u ovim ekstremnim vremenskim uslovima.

Saopštenje za javnost DOO Vodovod Pljevlja – pdf fajl

 

06.06.2016.godine

Obavještavamo građane Pljevalja da je DOO “Vodovod” intezivnim radovima od 03.06.2016.god. do danas 06.06.2016.god., izvršilo sanaciju velikog broja oštećenja nastalih usled prespajanja glavnog cjevovoda Visoke zone Ø 250mm i cjevovoda Ø 125mm Niske zone u ul. Volođinoj koje je izvodilo izvođač radova – INTERMOST – PODGORICA.

Oštećenja nastala usled radova koje je izvodio INTERMOST – PODGORICA, kao i višednevno otvaranje i zatvaranje vode uslovili su problem u vodosnabdijevanju. Takođe, ekipa iz održavanja DOO “Vodovod” otklonila je kvar na glavnom cjevovodu Ø 400mm Odžak – Pliješ u naselju Boščinovići, stoga je normalizovan dotok izvorske vode iz Odžaka i uspostavljeno je normalno vodosnabdijevanje svih potrošača sa postrojenja Pliješ.

Obavještavamo cjenjene potrošače da su završetkom svih radova na otklanjanju oštećenja stvoreni uslovi za normalizovano vodosnabdijevanje za sve potrošače Opštine Pljevlja i da je uspostavljena kontinuirana isporuka kvalitetne i ispravne vode za piće sa postrojenja Pliješ, Breznica i Bogiševac.

 

03.06.2016.godine

Obavještavamo građane Pljevalja da je u ranim jutarnjim časovima 03.06.2016 god. došlo do havarije na cjevovodu Visoke zone Ø 250 mm i cjevovodu Ø 125 mm Niske zone u ul.Volođina. Izvođač radova – INTERMOST- PODGORICA koji je predhodnih dana  prespajao pomenute  cjevovode  izvodiće  radove na sanaciji nastalog oštećenja. Stoga će dio potrošača Visoke i Niske zone imati problem u vodosnabdijevanju dok se  pomenuti nedostaci  ne otklone.

U toku jučerašnjeg dana 02.06.2016 god  došlo je do oštećenja glavnog cjevovoda Ø 400 mm Odžak – Pliješ , stoga je poremećen ustaljen način vodosnabdijevanja kvalitetne izvorske vode iz Odžaka u sistemu vodosnabdijevanja. DOO“Vodovod“ je započelo radove na sanaciji pomenutog cjevovoda i dok se isti ne završe, potrošači koji se snabdijevaju sa Pliješi imaće  uredno vodosnabdijevanje sa akumulacije Otilovići.

DOO“Vodovod“ će logističkom podrškom i asistencijom pokušati ubrzati radove na otklanjanju oštećenja u ul.Volođina kao i aktivnostima na otklanjanju kvara na Cjevovodu Odžak-Pliješ kako bi se u što kraćem roku uspostavilo  uredno vodosnabdijevanje i obezbjedila kvalitetna voda za piće.

Januar 2016.godine

Aktivnosti DOO _Vodovod_ Pljevlja na uređenju objekata – 2015.god.

Učešće DOO Vodovod u radovima na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica – 2015.god.

Aktivnosti DOO _Vodovod_ Pljevlja na uređenju objekata – 2015.god.