SPI

Vodič za slobodan pristup informacijama

Javni registri i javne evidencije

Programi i planovi rada

Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti

Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova, i programa za njihovo sprovođenje

Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise

Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom

Spisak državnih službenika/namještenika sa njihovim zvanjima

Spisak javnih funkcionera i liste obračuna  zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren