Cijene usluga

Cijene vode

– po jednom metru kubnom bez obračunatog PDV-a –

Nove cijene vode primjenjuju se od 01.01.2024. godine.

Tretirana voda – varijabilni dio

eura/metru kubnom

Netretirana voda – varijabilni dio

eura/metru kubnom

Voda – fiksni dio

eura/mjesečno

Kanalizacija – varijabilni dio

eura/metru kubnom

Kanalizacija – fiksni dio

eura/mjesec

Fizička lica 0,6388 0,60 1,5895
Pravna lica 1,1131 1,00 2,2332

U kategoriju potrošača “PRAVNA LICA” spadaju: pravna lica, preduzetnici, nevladine organizacije, ustanove, kao i poslovni prostori koji su registrovani za obavljanje privredne djelatnosti.
U kategoriju potrošača “FIZIČKA LICA” spadaju objekti koji služe sa stanovanje kao što su stanovi, porodične kuće, vikendice i slični objekti, koji služe isključivo za stanovanje i kao takvi su registrovani.
Cjenovnik snabdjevanja vodom i odvođenja otpadnih voda možete preuzeti ovdje: Cjenovnik DOO “Vodovod” Pljevlja