Cijene usluga

Cijene vode

– po jednom metru kubnom bez obračunatog PDV-a –

Nove cijene vode primjenjuju se od 01.01.2023. godine.

Tretirana voda – varijabilni dio

eura/metru kubnom

Netretirana voda – varijabilni dio

eura/metru kubnom

Voda – fiksni dio

eura/mjesečno

Kanalizacija – varijabilni dio

eura/metru kubnom

Kanalizacija – fiksni dio

eura/mjesec

Fizička lica 0,3657 0,3400 1,6097
Pravna lica 0,9087 1,1200 2,9136

U kategoriju potrošača “PRAVNA LICA” spadaju: pravna lica, preduzetnici, nevladine organizacije, ustanove, kao i poslovni prostori koji su registrovani za obavljanje privredne djelatnosti.
U kategoriju potrošača “FIZIČKA LICA” spadaju objekti koji služe sa stanovanje kao što su stanovi, porodične kuće, vikendice i slični objekti, koji služe isključivo za stanovanje i kao takvi su registrovani.
Cjenovnik snabdjevanja vodom i odvođenja otpadnih voda možete preuzeti ovdje: Cjenovnik DOO “Vodovod” Pljevlja