Kontakt

Adresa: 

Crna Gora, 84210 Pljevlja,  Ulica Kralja Petra I br. 29

Upravna zgrada – informacije

tel./tel./fax:

+382 (0)67 005-444

+ 382 (0)52 300-156

+ 382 (0)52 300-157

Prijava kvara na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i provjera kvaliteta vode na tel.:

+382 (0)67 004-333 – PPV “Pliješ”

Reklamacije i primjedbe računa za utrošenu vodu na tel.: 

+382 (0)67 005-111 – Korisnički servis

E mail:
pvvodovod@gmail.com

Website:
www.vodovodpljevlja.com