Mehanizacija i oprema

DOO “Vodovod” posjeduje sledeće mašine i opremu:

– Kanal – Jet

– Cisterna

– Kamion – Fap

– Rovokopač

– Kompresor

– Pumpa (beaver)

– Sajla (na električni pogon)

– Sjekačica

. . .