Investicije i projekti

 

10.08.2017. godine

Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Ševari

 

Na osnovu potpisanog ugovora o izvođenju građevinsko – zanatskih i instalaterskih radova broj 350-29/2017 od 12.maja 2017. godine između DOO “Vodovod” Pljevlja (IZVOĐAČ RADOVA) i Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR RADOVA) započeti su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Ševari u ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj. Vrijednost ugovorenih radova je 234.653,14€ sa PDV-om. DOO “Vodovod” je sa izvođenjem radova počeo 08.08.2017. godine. Rok za završetak radova prema pomenutom ugovoru je 120 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao, nakon puštanja u upotrebu glavnog gradskog kolektora.

Nedostatak fekalne kanalizacije u naselju Ševari je prepoznatljiv višegodišnji problem mještana ovog naselja. Stoga je ovo jedan od najvažnijih projekata za građane Pljevalja a najviše za stanovnike naselja Ševari. Izgradnjom glavnog gradskog kolektora stvoreni su uslovi za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže, a kao prioritet je određeno naselje Ševari gdje se nakon izrade projektne dokumentacije pristupa izgradnji kanalizacione mreže.

Slika 1. Trenutno stanje kanalizacije u naselju Ševari, prije početka radova

U naselju Ševari, tačnije ulicama Karađorđevoj, Behaudina Selmanovića (bivša Ibarska) i Ćehotinskoj  živi oko 80 domaćinstava ili približno 400 građana. Ogroman broj domaćinstava ima izgrađene septičke jame dok se kod nekih fekalna kanalizacija direktno uliva u kanal koji prolazi kroz naselje, što predstavlja izvor zaraze i neprijatnih mirisa koji se šire naseljem. Prilikom poplava ili suša ovi problem su mnogo izraženiji.

U sklopu projekta koji je započet predviđena je izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 1627m. Biće ugrađene polipropilenske dvoslojne korugovane cijevi promjera:

  1. DN 200 – 1209m
  2. DN 250 – 255m
  3. DN 315 – 163m

Slika br. 2 Grafički prikaz trase izgradnje kanalizacione mreže u naselju Ševari

 

Slika 3. Korugovane cijevi – predviđene za izgradnju kanalizacione mreže

 

Realizacijom ovog projekta riješava se višegodišnji ekološki problem stanovnika Ševara, a samim tim doći će i do poboljšanja uslova života mještana pomenutog naselja.

DOO “Vodovod” će o realizaciji projekta i dinamici izvođenja radova pravovremeno obavještavati građane na svom sajtu i preko RTV Pljevlja i lokalnih web portala.

Projekat izgradnje fekalne kanalizacije u naselju Ševari – pdf fajl

01.08.2017. godine

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Tršovoj (od raskrsnice sa
ulicom Voja Đenisijevića do raskrsnice sa ulicom Decembra)

 

Na osnovu Ugovora o izvođenju građevinskih radova br. 01- 3377 od 18.07.2017.godine sklopljenog između DOO Vodovod” Pljevlja (IZVOĐAČ RADOVA) i Opština Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije (INVESTITOR RADOVA) započeti su radovi na rekonstrukciji ulice Tršove (krak od raskrsnice sa ulicom Voja Đenisijevića do raskrsnice sa ulicom I Decembra). Izvođenje radova počelo je 24.07.2017.godine a rok za završetak radova prema pomenutom ugovoru je 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja Ugovora.

Ugovoreni radovi podrazumjevaju rekonstrukciju cjevovoda sa izgradnjom sekundarnih priključaka prema postojećoj projektnoj dokumentaciji .

Slika br.1 – Prikaz dijela trase u kom se vrši rekonstrukcija vodovodne mreži

U dijelu Tršove ulice nekada su se nalazila dva cjevovoda i to profilaØ125mm i Ø80mm koji su bili u izuzetno lošem stanju i stvarali enormne gubitke u mreži koji su se odražavali na problem sa regulacijom pritisaka u mreži tako da su korisnici sa visočijih tačaka vodosnabdjevanja vrlo često bili ugroženi.

Slika br.2 – Prikaz velikih gubitaka na vodovodnoj mreži
prije zamjene vodovodnih cijevi

Dosadašnje analize pokazuju da su gubici u vodovodnoj mreži jako izraženi, a naročito u centralnoj gradskoj zoni (što je preciznije definisano u postojećoj projektnoj dokumentaciji „Idejni projekat rekonstrukcije distributivnog sistema gradskog vodovoda u Pljevljima“). Ovaj projekat je kasnije služio kao osnova za izradu većine glavnih
projekata hidroinfrastrukture u sklopu rekonstrukcija saobraćajnica:Tršova, Kralja Petra, Voja Đenisijevića, Boška Buhe, Vuka Kneževića, Omladinska, Tanasija Pejatovića, Velimira Jakića, I Decembra, III Sandžačke brigade, Volođina od kojih je u nekoliko ulica već izvršena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Rekonstrukcijom
hidroinfrastrukture u ulicama Voja Đenisijevića, Boška Buhe, u dijelu ulice Vuka Kneževića, I decembra, III Sandžačke brigade I sadašnjom rekonstrukcijom u ulici Tršovoj zaokružena je cjelina u centralnom gradskom jezgru i dala je pozitivne rezultate u smislu uspostavljanja normalnog funkcionisanja vodovodne i kanalizacione mreže kao i smanjenje gubitaka u velikom procentu.

Novoizgrađena vodovodna cijev u dijelu ulice Tršove je od duktil liva profila Ø100mm sa kvalitetom koji osigurava korišćenje za narednih 30 godina, što predstavlja isplativu i svrsishodnu investiciju. Benefiti koji će se postići ovom rekonstrukcijom vodovodne mreže su veliki a odraziće se na bolji kvalitet i kontinuitet snabdjevanja vodom
korisnika u tom dijelu grada, a usloviće i veliko smanjenje gubitaka kao i stabilizaciju i povećanje pritisaka u mreži. Izvedeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ovom dijelu ulice daće još bolje rezultate kada u narednom periodu budu izvedeni radovi na nastavku rekonstrukcije vodovodne mreže (u preostalom dijelu) ulice Tršove. Ovim će biti obuhvaćen značajan broj korisnika jer strukturu objekata duž ulice Tršove čini veliki broj višespratnica, što će za rezultat imati veliki broj zadovoljnih korisnika.

Slika br.3 – Prikaz novougrađenih vodovodnih cijevi, fazonskih komada
i sekundarnih priključaka

DOO ”Vodovod” Pljevlja

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Tršovoj – pdf fajl