Blog

Realizovani projekti

Posted by:

Realizovani projekti

Ovog ljeta mnoge Opštine u Crnoj Gori imaju problem sa kontinuiranim snabdjevanjem potrošača vodom. Među njima su Opštine Nikšić, Bijelo Polje, Žabljak, kao i brojne primorske Opštine. One su već uvele svakodnevne restrikcije  u potrošnji vode.

DOO „Vodovod“ Pljevlja sa zadovoljstvom konstatuje da u našem gradu restrikcija u potrošnji vode još uvijek nije bilo, iako se situacija u sistemu snabdjevanja svakim danom sve više usložnjava zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta sa kojih se grad napaja vodom…

Opširnije

0


About the Author