Blog

Obavještenje za javnost

Posted by:

Obavještenje za javnost

Poštovani korisnici usluga DOO “Vodovod” Pljevlja, obavještavamo Vas da je zbog pucanja glavne dovodne cijevi (DN400) – na potezu od crpne stanice “Podpliješ” prema postrojenju za preradu vode “Pliješ” – došlo do otežanog snabdjevanja vodom potrošača visoke zone “Pliješ”. Radnici službe održavanja su na licu mjesta u cilju otklanjanja kvara i što bržeg uspostavljanja normalnog vodosnabdjevanja.

Obavještenje-za-javnost-11.07.2019.-godine.pdf

11.07.2019. godine

0


About the Author