Archive for November 1st, 2023

Obavještenje DOO “Vodovod” Pljevlja 01.11.2023. godine

Posted by:

Obavještenje DOO “Vodovod” Pljevlja 01.11.2023. godine

D.O.O „Vodovod“ Pljevlja obavještava cijenjene korisnike da je usled loše hidrometerološke situacije, došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta JUGOŠTICA, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim restriktivnih mjera na bazenu BOGIŠEVAC.

Restriktivne mjere će se primjenjivati u dnevnom režimu od 10h – 14h, kao i u noćnom režimu u periodu od 22h – 6h.

Continue Reading →
0