Archive for November, 2023

Saopštenje o vodi za piće, Pljevlja 25.11.2023. godine

Posted by:

Saopštenje o vodi za piće, Pljevlja 25.11.2023. godine

Usled pojačanih atmosferskih padavina došlo je do povećanja stepena mutnoće vode sa vodovoda „Breznica“ i „Pliješ“, te su vode sa tih vodovoda i dalje higijenski neispravne i NE MOGU se koristiti za piće, dok je voda sa vodovoda „Jugoštica” higijenski ispravna i MOŽE se koristiti za piće. Na osnovu poslednjih rezultata analize vode dostavljenih od strane Instituta za javno zdravlje Podgorica, saopštavamo da je voda sa javne česme kod motela „Vodice“ bakteriološki neispravna i NE MOŽE se koristiti za piće.

 

Continue Reading →
0

Saopštenje o vodi za piće, Pljevlja 15.11.2023. godine

Posted by:

Saopštenje o vodi za piće, Pljevlja 15.11.2023. godine

Usled pojačanih atmosferskih padavina došlo je do povećanja stepena mutnoće vode sa vodovoda „Breznica“ i „Pliješ“, te su vode sa tih vodovoda higijenski neispravne i NE MOGU se koristiti za piće.

Na osnovu poslednjih rezultata analize vode dostavljenih od strane Instituta za javno zdravlje Podgorica, saopštavamo da je voda sa javne česme kod motela „Vodice“ bakteriološki neispravna i NE MOŽE se koristiti za piće.

 

Continue Reading →
0

Obavještenje DOO “Vodovod” Pljevlja 01.11.2023. godine

Posted by:

Obavještenje DOO “Vodovod” Pljevlja 01.11.2023. godine

D.O.O „Vodovod“ Pljevlja obavještava cijenjene korisnike da je usled loše hidrometerološke situacije, došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta JUGOŠTICA, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim restriktivnih mjera na bazenu BOGIŠEVAC.

Restriktivne mjere će se primjenjivati u dnevnom režimu od 10h – 14h, kao i u noćnom režimu u periodu od 22h – 6h.

Continue Reading →
0