Archive for June, 2022

Obavještenje 19.07.2022. godine

Posted by:

Obavještenje 19.07.2022. godine

D.O.O „Vodovod“ Pljevlja obavještava cijenjene korisnike da je usled loše hidrometerološke situacije, došlo do izuzetnog smanjenja dotoka vode sa izvorišta JUGOŠTICA, stoga će se u cilju racionalizacije potrošnje vode za piće preći na djelimični režim rekstriktivnih mjera na bazenu BOGIŠEVAC.

Restriktivne mjere će se primjenjivati u noćnom režimu povremeno zavisno od dnevne potrošnje, i to u periodu od 24h – 6h.

 

 

Continue Reading →
0