Archive for December, 2021

Saopštenje o vodi za piće 20.12.2021. god.

Posted by:

Saopštenje o vodi za piće 20.12.2021. god.

Na osnovu rezultata analiza voda gradskih vodovoda u Pljevljima dostavljenih dana 20.12.2021. godine i stepena mutnoće od 20.12.2021. godine saopštavamo:

Voda sa vodovoda „Jugoštica“ je higijenski ispravna i MOŽE SE KORISTITI ZA PIĆE. Voda sa vodovoda „Breznica“ i „Pliješ“ bakteriološki je ispravna ali mutnoća prelazi zakonom dozvoljene granice te i dalje NIJE ZA PIĆE.

O svim eventualnim promjenama potrošači će biti blagovremeno obavješteni.

Continue Reading →
0

Obavještenje, 18.08.2021. godine

Posted by:

Continue Reading →
0

Saopštenje 3.12.2021. god.

Posted by:

Saopštenje 3.12.2021. god.

U dogovoru sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore voda sa akumulacije Otilovići je puštena na postrojenje Pliješ. Na taj način spriječen je dalji nastavak restrikcija koje su bile planirane u prethodnom periodu. Preporuka DOO Vodovoda i Instituta za javno zdravlje je da voda sa sva tri izvorišta nije za piće, kao ni za pripremu hrane, samo i jedino je za tehničku upotrebu. Institut za javno zdravlje vanredno će vršiti uzorkovanje i analizu vode, tako da će potrošači o svim ...

Continue Reading →
0

Saopštenje 2.12.2021. god.

Posted by:

Saopštenje 2.12.2021. god.

Dana, 02.12.2021. godine u 13 h zbog situacije izazvane ekološkim incidentom manjih razmjera u blizini brane Otilovići dotok vode sa akumulacije Otilovići do postrojenja Pliješ je zaustavljen tako što su pumpe u pumpnoj stanici Potpliješ isključene iz rada.

Opširnije

Continue Reading →
0