Archive for June, 2019

Obavještenje za javnost

Posted by:

Obavještenje za javnost

Poštovani korisnici usluga DOO “Vodovod” Pljevlja, obavještavamo Vas da je na osnovu poslednjih rezultata analize vode sa gradskih vodovoda “Pliješ”, “Breznica” i “Jugoštica”, dostavljenih dana 18.06.2019. god. , kao i stepena mutnoće, takođe, od 18.06.2019. god. , voda sa sva tri pomenuta gradska vodovoda higijenski ispravna i može se koristiti za piće.

Obavještenje-za-javnost-18.06.2019.-godine.pdf

18.06.2019. godine

Continue Reading →
0

Obavještenje za javnost

Posted by:

Obavještenje za javnost

Poštovani korisnici usluga DOO „Vodovod“ Pljevlja, obavještavamo Vas da je usled pojačanih atmosferskih padavina došlo do zamućenja vode sa vodovoda „Breznica“, te ista nije upotrebljiva za piće. S druge strane, voda sa vodovoda „Pliješ“ i „Jugoštica“ za sada je higijenski ispravna i može se koristiti za piće.

Obavještenje-za-javnost-05.06.2019.-godine.pdf

05.06.2019. godine

Continue Reading →
0